Ontwikkelen door ontmoeten & ONTmoeten. Voor de manager van Sales & Accountmanagment. Met het woordje “ont” werden oorspronkelijk werkwoorden gevormd die iets van een verwijdering, scheiding of tegenstelling uitdrukken. Voorbeelden zijn: Ontsluiten = Openen (tegenstelling van sluiten) Ontkomen = wegkomen (verwijdering) Ontvetten = Ontdoen van vet (scheiden van het vet) Het woord ONTmoeten is zo niet ontstaan. Ontmoeten is afgeleid van een oud werkwoord “gemoeten” wat tegenkomen of treffen betekende. En toch………….. Wat betekent het woord ontmoeten nu eigenlijk? De mooiste definit…